ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พบเพื่อนครู

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่พบเพื่อนครู ผ่านระบบ Zoom Meeting นำโดย ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยนายวิรัตน์ กะตะศิลา นายสิทธิชัยสารมาศ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมประชุม การประชุครั้งนี้ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้มอบนโยบาย “ฟื้นฟู ดูแล และพลิกโฉมการศึกษา” ชี้แจงค่านิยมขององค์กร P2AD2R Model ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Share