ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต2 (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

Share