ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)

Share

You May Have Missed