ภาพกิจกรรม

21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม เดือนธันวาคม 2566
27 ธันวาคม 2566 – การประชุมบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
26 ธันวาคม 2566 – การประชุมคณะทำงานดำเนินการประชุมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
23 ธันวาคม 2566 – พิธีเปิดกีฬานักเรียน 2566
20 ธันวาคม 2566 – เปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
19 ธันวาคม 2566 – รายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
19 ธันวาคม 2566 – ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งบงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
13 ธันวาคม 2566 – ประชุมทีมบริหาร
13 ธันวาคม 2566 – ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก
7 ธันวาคม 2566 – ประชุม eMENSCR
6 ธันวาคม 2566 – รายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศรีสะเกษ ปี 64 จำนวน 5 ราย
6 ธันวาคม 2566 – การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2568
5 ธันวาคม 2566 – ทอดผ้าป่าโรงเรียนบ้านปะหละ
5 ธันวาคม 2566 – วันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2566 – ทำบุญสำนักงาน และกิจกรรม 5 ส

กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2566
30 พฤศจิกายน 2566 – พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 5/2566
30 พฤศจิกายน 2566 – การประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 60 คน)
29 พฤศจิกายน 2566 – การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก
25 พฤศจิกายน 2566 – วันมหาธีรราชเจ้า
22 พฤศจิกายน 2566 – รร.บ้านตาทองเกี่ยวข้าว
18 พฤศจิกายน 2566 – การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด
13 พฤศจิกายน 2566 – ด้วยรัก…ผอ.สมยงค์
13 พฤศจิกายน 2566 – การต้อนรับ น.ส.กชพรรณ บุระพา นักจัดการงานทั้วไป
8 พฤศจิกายน 2566 – ประเมินสัมฤทธิผลศึกษานิเทศก์
7 พฤศจิกายน 2566 – ประชุมทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
7 พฤศจิกายน 2566 – ตรวจสอบสภาพอาคาร รร.บ้านโนนลาน
7 พฤศจิกายน 2566 – ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รร.จินดาวิทยาคาร 2
7 พฤศจิกายน 2566 – ประชุมหารือยุบเลิก รร.บ้านหนองสวง ณ รร.บ้านสร้างปี่
1 พฤศจิกายน 2566 – ศึกษาดูงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

กิจกรรม เดือนตุลาคม 2566
31 ตุลาคม 2566 – นางศศิธร รัตนวงษา นักจัดการงานทั่วไปย้าย
26 ตุลาคม 2566 – สพฐ.ขอมาเล่า ครั้งที่ 1
23 ตุลาคม 2566 – วันปิยมหาราช
18 ตุลาคม 2566 – จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
13 ตุลาคม 2566 – วันนวมินทรมหาราช
12 ตุลาคม 2566 – ทำบุญวัดทุ่งเสียงธรรม
12 ตุลาคม 2566 – ไหว้พระกลุ่มส่งเสริม
9 ตุลาคม 2566 – งานต้อนรับท่าน ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.ศก2
5 ตุลาคม 2566 – ลงพื้นที่ รร.บ้านโปรงสามัคคี(บ้านเด็กไฟไหม้)

กิจกรรม เดือนกันยายน 2566
29 กันยายน 2566 – ส่ง ผอ. สุริภาศ สีหะวงษ์
28 กันยายน 2566 – เคารพธงชาติ
22 กันยายน 2566 – งานเกษียณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
Share

You May Have Missed