การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

(ในเขต)

(ต่างเขต)

Share