ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

หนังสือแจ้ง สพท. ทุกแห่ง

หนังสือแจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง

Share