การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

การย้าย ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (ในเขต)

การย้าย ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (ต่างเขต)

Share