การรับรายงานตัว และให้การแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Share