นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

Share