นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจ พอเพียง กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 18 (บึงบูรพ์)

Share