ประชุมการวางแผนเตรียมการโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

Share

You May Have Missed