นิเทศ ติดตาม และชื่นชมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

Share