การประชุมแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Share