ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. ครั้งที่ 1/2566 และประชุมคณะอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566

Share