ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11

Share