ประสานติดต่อที่พักสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

Share