นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา ชี้แนะและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ซ้อมและนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค/ชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

Share