ร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียน และนิเทศ ติดตาม และชื่นชมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมตัวแทนนักเรียนทีค่จะเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

Share