การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (กรณีปกติ) ในเขต

1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (กรณีปกติ) ในเขต

เปิดดูรายละเอียดได้ที่นี่
Share