ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.

Share