น.ส.ประไพรินทร์ นธีนาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เดินทางไปให้กำลังใจผู้บริหาร คณะกรรมการ และนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 (เพชรสี่กะรัต) ในการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 11.20 น. นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.ประไพรินทร์ นธีนาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโนนสูง เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะกรรมการ และนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 (เพชรสี่กะรัต)ในการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านทักษะวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายฯ ไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจ

Share