การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง

Share