การประชุมชี้แจงการจัดงานและการจับสลากลำดับการแข่งขันงาานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

Share