การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share

You May Have Missed