นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ. สพป.ศรีสะเกา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

Share