นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ประจำเดือนธันวาคม 2565

Share