นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวิสามัญ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา อำเภออุทุมพรพิสัย ครั้งที่ 1

Share