สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

Share

You May Have Missed