ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินบัญชีภาครัฐ GAQA ณ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

Share

You May Have Missed