ประชุมร่วมพิจารณาหาแนวทางดูแลช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและไม่มีที่อยู่อาศัย

Share