การคัดเลือกโรงเรียนและสำรวจพื้นที่ เพื่อดูข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565

Share