พิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อสุข อุตสาหะ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.09 น. นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะกษ เขต 2 ได้เดินทางไปยังฌาปนสถานวัดสวนฝ้าย ให้เกียรติเป็นประธานงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสุข อุตสาหะ ซึ่งเป็นบิดาของ ดร.สำราญ  อุตสาหะ อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  ดร. เสรี อุตสาหะ ผอ.ร.ร.บ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)

Share