ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ เสาเอก อาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย นางนารีรัตน์ แก้วศรี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางลัดดาวัลย์ ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวญาณิศา สายสินธิ์ ศึกษานิเทศก์ นางสาวธนิฎฐา นธีนาม ศึกษานิเทศก์กลุ่มเครือข่ายที่ 2 และบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ เสาเอก อาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง กลุ่มเครือข่ายที่ 2 ทุ่งทองกวาว

Share