ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

Share