ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

Share