สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ทำบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ณ วัดโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นำโดยนายสุริภาศ  สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะกษ เขต 2 ร่วมกับ รอง ผอ.สพป.ศรีสะกษ เขต 2 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีจิตศรัทธาทำบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

           ในโอกาสครั้งนี้ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลถวายวัด จำนวน 170,199 บาท
              และอุบาสก อุบาสิกา ญาติพี่น้อง ชาวบ้านโพธิ์ชัย และชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมแรงร่วมใจสร้างกุศลครั้งนี้ จำนวน 93,567 บาท
               รวมทั้งสิ้นจำนวน 263,766 บาท

คลังภาพ

Share